Leeftijd

Iedereen die 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende scoutsjaar, kan lid worden.

Starten met de Akabe kan nog tot je 23jaar bent. Je kan lid blijven tot je 25ste.